Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘odovanie’

Vă invit să citiţi şi să ascultaţi aceste rugăciuni şi cântări închinate Praznicului Întâmpinării Domnului, din două motive: întâi pentru că mie îmi plac în mod deosebit, şi apoi, pentru că astăzi este Odovania sărbătorii[1].

Troparul Întâmpinării Domnului, glasul 1
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit Soarele Dreptăţii, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, primind în braţe pe Liberatorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a dăruit nouă şi Învierea.

Condacul Întâmpinării Domnului, glasul 1
Cel ce cu naşterea Ta ai sfinţit pântecele Fecioarei şi mâinile lui Simeon care Te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat, şi precum se cuvenea ne-ai mântuit pre noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găseşte în războaie şi întăreşte Biserica, pe care ai iubit-o, Unule, Iubitorule de oameni„.

Axion la Întâmpinarea Domnului, glasul 3
Născătoare de Dumnezeu, nădejdea tuturor creştinilor, acoperă, apără, păzeşte pre cei ce nădăjduiesc spre tine.
În lege, în umbră şi în Scriptură, închipuire vedem noi, credincioşii. Cel de parte bărbătească ce se naşte întâi, Sfânt lui Dumnezeu este, deci, pre Cuvântul Cel mai înainte născut, Fiul Tatălui, Celui fără de început, Cel întâi născut din maică, fără de ispită bărbătească, îl mărim
.”
Axion la Întâmpinarea Domnului cântat de maicile de la Mănăstirea Cămârzani

Nu pricep, Curată
– glasul 3
Nu pricep, Curată, nici îngerii, nici oamenii, Maică şi Fecioară, ce în tine s-a săvârşit. În mâini ţine Simeon bătrânul, îmbrăţişat, pe al legii Făcător şi Stăpânul tuturor.
Veniţi, pre Hristos vedeţi, pe al tuturor Stăpân, pe Care astăzi Simeon îl şi poartă în locaş.
Trăind încă Simeon până pre Hristos văzu, către Dânsul a strigat: slobozeşte-mă acum.
Luminează-mi sufletul şi lumina de simţit, căci curat pre Dumnezeu văzând, să-L vestesc la toţi.
Pre Acel de slugi de Sus, cu cutremur ascultat, astăzi însă Simeon în mâini L-a îmbrăţişat
.”
Nu pricep Curata, gl III, de Dimitrie Suceveanu
http://embed.trilulilu.ro/video-muzica/nu-pricep-curata-gl-iii-de-dimitrie-suceveanu

 [1] Orice Praznic Împărătesc, adică închinat Mântuitorului Hristos sau Maicii Sale, tocmai pentru a se arăta măreţia lui, este precedat de o Înainteprăznuire (de regulă, ajunul sărbătorii) şi este urmat, la opt zile, de Odovanie, adică ziua care încheie de fapt Praznicul.

Reclame

Read Full Post »